Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Sökträffar på Hållbar utveckling

Visar 15 av 34 träffar på Hållbar utveckling

Sortera på:
 1. Webbsida

  Asfaltsblomman - miljö- och rättviseguide

  Asfaltsblomman är tänkt som en mötesplats, främst för miljöintresserade Stockholmsbor. Men här finns information om hur man kan leva miljövänligt för alla som är intresserade. En lång rad områden täcks in och länksamlingen till miljö- och rättviseintressenter är gedigen!

  Källa:

  Uppdaterad:2016-12-06 Skapad:2007-12-10
 2. De Globala Målen - Agenda 2030 - 17 mål för en hållbar framtid

  Presentation av de 17 hållbarhetsmål som världens länder enades om i FN i september 2015. Målen ersätter de tidigare Millenniemålen och gäller för alla världens länder

  Uppdaterad:2017-02-16 Skapad:2015-12-07
 3. Den hållbara verktygslådan

  Den 25 september antog FNs generalförsamling mål för den globala utvecklingen fram till 2030 med fokus på ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet i hela världen. Det är en utmaning för folkbildningen att utveckla och sprida kunskap om hur vi kan arbeta för att nå målen.  I den hållbara verktygslådan presenterar Susanne Hedman några kraftfulla pedagogiska verktyg som vi kan användas oss av.

  Uppdaterad:2015-11-02 Skapad:2015-02-05
 4. Artikel

  Det handlar om helhetsperspektiv!

  Hållbar utveckling ligger i tiden. Samtidigt är det ett begrepp som kan verka svårbegripligt. Ännu svårare blir det när man sen ska agera efter sina kunskaper. Enligt Folkbildningsrådets generalsekreterare Britten Månsson-Wallin ligger nyckeln i att utgå från ett helhetsperspektiv i vardagen.

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2005-09-28
 5. Webbsida

  Effektbloggen

  Effekt är ett samhällsmagasin om klimat- och hållbarhetsfrågor. Effektbloggen är kopplad till detta magasin och innehåller aktuella kommentarer till klimat och hållbarhetsdebatten

  Källa:

  Uppdaterad:2016-12-06 Skapad:2009-11-16
 6. Video

  Ekologiskt fotavtryck

  Ekologiskt fotavtryck är ett sätt att visa hur stor del av jordens biologiskt produktiva yta som vår konsumtion tar i anspråk

  Uppdaterad:2018-03-12 Skapad:2015-02-05
 7. Webbsida

  ESD Sverige

  ESD, Education for Sustainable Development, är det internationellt vedertagna begreppet för lärande för hållbar utveckling.

  Källa:

  Uppdaterad:2016-12-06 Skapad:2009-06-29
 8. Artikel

  Ett globalt välfärdsamhälle

  Som ansvarig för kursen ”Rättvis handel” förstår Benton Wolgers vikten av att jobba på olika nivåer samtidigt - både internationellt och lokalt, med världspolitiska frågor såväl som lokal opinionsbildning. Han drömmer om ett framtida Sverige där det är naturligt för allmänheten att diskutera hållbar utveckling.

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2005-09-02
 9. Webbsida

  Fem utmaningar för hållbara städer

  Idag bor hälften av jordens invånare i städer och 2050 beräknas 70 procent av mänskligheten att vara stadsbor. I många av världens städer är kampen för överlevnad och en värdig försörjning den avgörande frågan.

  Källa:

  Uppdaterad:2016-12-05 Skapad:2013-02-06
 10. Webbsida

  Folkbildningens insatser för Hållbar utveckling

  En redovisning av hur studieförbund och folkhögskolor breddat verksamheten i riktning mot hållbar utveckling

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2008-02-21
 11. Webbsida

  Folkhögskolor som glokala omställningscentra

  Riktlinjer med definitioner, mål och förslag på aktiviteter för folkhögskolor som vill arbeta med hållbar utveckling

  Taggar:

  Uppdaterad:2014-11-03 Skapad:2014-11-02
 12. Artikel

  Folkhögskolornas arbete för en globalt hållbar utveckling - Goda exempel

  Konferens på ABF-huset i Stockholm 18 maj 2016

  Källa:

  Uppdaterad:2016-06-03 Skapad:2016-05-18
 13. Artikel

  Källa:

  Uppdaterad:2017-03-01 Skapad:2016-05-27
 14. Handla rättvist och hur funkar världsbutikerna

  Här får du lära dig om vad rättvis handel innebär och vad som menas med världsbutiker.

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2007-03-10
 15. Artikel

  Hållbarhet på Sommenbygden

  Introduktion till hållbart arbete i vår skola

  Uppdaterad:2016-02-25 Skapad:2016-02-05