Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Sneställt - om kön, makt och våld

Projektet Sneställt har startats och drivits på initiativ av en lokalgrupp inom svenska Amnesty som ett steg i kampanjen Stoppa våldet mot kvinnor. Kampanjen tar sin utgångspunkt i FN:s deklaration om avskaffande av våld mot kvinnor.

Sneställt består av ett utbildningsmaterial, vilket vänder sig till pedagoger och informatörer inom Amnesty, samt en folder, vilken vänder sig direkt till elever på högstadiet. 

Men delar av materialet kan med fördel användas inom vuxenutbildningen. Här finns t.ex. frågeställningar som man kan inspireras av om man på ett opretentiöst sätt vill integrera genusperspektivet i den traditionella undervisningen.