Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Nationella sekretariatet

Sekretariatet håller koll på genusforskningen i Sverige och sprider dess resultat. Sidan är informativ, även för de som är intresserade av genus utanför den akademiska världen.

Några exempel på handledningar som kan vara till stöd i skolarbete är:

Fördjupning skola tar upp stereotypa uppfattningar om flickor och pojkar styr i stor utsträckning förskolans vardag. 

Under Vårt material finns handledningar för jämställdhetsarbete och rapporter om genusforskningens villkor. 

Man kan också ansluta sej till "Genuslistan", en diskussionslista för alla som intresserar sej för genusfrågor.