Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

När pojkar blir män

Vi har genom tiden haft olika normer för män och kvinnor. Hur har det påverkat oss? Manliga normer i arbetslivet, kvinnliga i privatlivet. Är det givet att det ska vara så här? Vill jag ha det så här? Genom att känna sig själv kan man leda andra.

En föreläsning med Jesper Fundberg, forskare i etnologi och lärare i idrottsvetenskap vid Malmö högskola, som menar att det finns en risk att jämställdhet blir något jobbigt med mycket administration.