Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Fatta man - Fatta

Fatta vill ha ett samhälle där allas kroppsliga och sexuella integritet respekteras och för att uppnå det behöver alla grupper i samhället nås. Alla personer behöver fundera över sin egen syn på sex och samtycke.

Fatta har också information om tips på vart du kan vända dig om du blivit utsatt för sexuella övergrepp eller om du utsatt eller riskerar att utsätta någon. Men även kunskap och tips på vad du kan göra själv för att bidra i den vardagliga kampen mot sexuellt våld.

Missa inte Fattapodden.