Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

KvinnSam - Nationellt bibliotek för genusforskning

Ansvarsbibliotek för kvinno-, mans- och genusforskning vid Göteborgs Universitet. Databaser inom genusvetenskap såsom KVINNSAM och GENA, forskningsdatabasen GREDA, frågelåda etc.

Missa inte årtalslistan där du finner ett urval av viktiga årtal vad gäller kvinnohistoria och jämställdhet i Sverige.  De Kvinnohistoriska portalerna är guldgruvor vad gäller kvinnohistoria i Sverige, om t.ex. rösträtt. Här finns också en bilddatabas och många digitaliserade kvinnotidskrifter.