Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Kärlek makt och systerskap...

..30 år av kvinnokamp; en en vandringsutställning om svensk kvinnorörelse med tonvikt på 1970-talet.

En mycket gedigen sammanställning utifrån olika perspektiv på kvinnorörelsen. Utförliga artiklar med hänvisningar inuti texten för vidare läsning om bl a: förmödrar, kvinnohus, arbetets villkor, kvinnohus, det personliga samt ett urval av viktiga årtal vad gäller kvinnohistoria och jämställdhet i Sverige.