Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Feminist.com

Amerikansk sajt som ger en fördjupning i jämställdhetsfrågor samt kvinnors rättigheter, hälsa och säkerhet.

Feminist.com är skapad av ett antal kvinnor i USA med bakgrund från en rad områden. Sidans tyngdpunkt ligger på aktivism och nätverksbyggande från gräsrotsnivå. Man pekar på fyra viktiga aspekter för kvinnors möjlighet till förbättrad livssituation; medvetenhet, utbildning, aktivism och självständighet. På sidan hittar du nyheter, artiklar, kalendarium, stöd för kvinnor utsatta för våld, länkar, listor på kvinnliga företagare och mycket mer.