Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Jämställdhetsstatistik från SCB

Statistiska centralbyråns sammanställning av sin jämställdhetsstatistik.

"Jämställdhetsstatistik är statistik som beskriver samhällsutvecklingen med ett jämställdhetsperspektiv. Kvinnors och mäns villkor i samhället, i arbetsliv och i familj skall göras synliga och beaktas i allt beslutsfattande inom alla samhällsområden. För detta krävs att all statistik om individer är uppdelad på kön och speglar jämställdhetsfrågor i samhället."