Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Jämställdhet i förskolan - Samtal med Marie Nordberg

Hur påverkar manliga förskollärare könsrollsmönster i förskolan? Innebär fler manliga förskollärare ökad jämställdhet? Vad menas med kvinnligt och manligt i de här sammanhangen? I detta avsnitt av UR:s serie "Samtal med" diskuteras dessa frågor med etnolog och forskare Marie Nordberg.

Marie Nordberg har en bakgrund som förskollärare och arbetar idag vid Karlstads universitet som forskare inom etnologi och genusvetenskap.

Programmet kan beställas eller ses direkt på webben.