Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

IWD - International women's day

Denna sidan sammanställer de olika arrangemang runt om i världen, som äger rum den 8 mars. Här finns också historik om Internationella kvinnodagen och annan information.

IWD - International women's day

Man kan söka landvis efter kvinnofester runt om i världen och själv lägga till sina händelser om man vill.