Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Internationella kvinnodagen - 8 mars

En dag varje år, den 8 mars, uppmärksammas kvinnors situation. En dag för att agera emot att det över hela världen är så att kvinnor har mindre makt, inflytande, pengar och utbildning än män. Tips, faktaunderlag och lektionsmaterial.

Internationella kvinnodagen - 8 mars

Kvinnors underordnade och utsatta position i världen är anledningen till 
att kvinnogrupper över hela jordklotet, med olika bakgrund och syften, kämpar för bland annat jämställdhet och kvinnofrid.

Internationellt

Rörelsen The Girl Effect arbetar med upplysning och hjälp. Drygt 330 miljoner kvinnor lever i fattigdom vilket påverkar precis allt omkring dem. Filmen visar på hur det skulle kunna vara annorlunda om alla fick möjlighet till utbildning, slippa barnäktenskap och kunna försörja sig själva.

Aktiviteter 8 mars 2019

Sverige kraftsamlar för att öka jämställdheten på internet med #WikiGap 
Det råder stor ojämlikhet på Wikipedia. 90 procent av innehållet är skapat av män, och det finns mer än fyra gånger fler artiklar om män än om kvinnor. För att bidra till en mer rättvisande bild har UD tillsammans med Wikimedia därför tagit initiativ till eventet #WikiGap. Den 8 mars – på internationella kvinnodagen – anordnas parallella events i nära 50 länder
Facebookgruppen Wikigap

Aktuella hashtags

Sök på taggarna och läs om upprop och tankar:
#8mars
#internationellaKvinnodagen
#fempol
#jämställdhet
#metoo
#arbetstid

K A L L A   F A K T A

om hur det står till med jämställdheten i Sverige hittar du i häftet:
På tal om kvinnor och män från 2018 som SCB ger ut vart annat år. Den går att ladda ner från nätet eller beställas.

Inledningsvis beskrivs utvecklingen av jämställdheten sedan 1980-talet i stora drag både i text och siffror. Som vanligt presenteras kvinnor och män sida vid sida i pedagogiskt utformade tabeller och diagram och ibland med korta kommentarer. Ett måste för alla samhällsintresserade.

Sverige - 16:06 Lön hela dagen

Löneskillnaden mellan kvinnor och män 12,5 %. Det innebär att kvinnor arbetar gratis efter kl. 16:02 varje dag. (Räknat på en arbetsdag mellan kl. 08 och 17). Läs mer på Sveriges Kvinnolobbys sida.

Indikatorer för jämställdhet - SCB

Det övergripande målet för jämställdhetspolitiken är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Målet kan brytas ner i fyra områden.

H I S T O R I A

Pionjärer i kvinnokampen 
Lagliga aborter, preventivmedel, förskoleplatser, föräldraledigt och rätten till en självständig ekonomi. För många låter det som en självklarhet, men så har det inte alltid varit. Lyssna på några av kvinnorna som kämpat för jämställheten. Metro 7 mars 2019.

När hände vad?

Viktiga årtal kring jämställdhet från Kvinnsam, från Göteborgs Universitet.

Svenskt Kvinnobiografiskt Lexikon

siluetter på kända kvinnor genom historien

SKBL är ett unikt uppslagsverk om kvinnors plats i historien som har tagits fram av 370 specialister från en mångd olika områden. Förutom att söka efter namn kan man också söka efter verksamhet, organisationer som fackliga, politiska och akademiska för att nämna några, ortnamn och nyckelord som århundrande, rösträtt eller lärare som exempel. Karta kommer att läggas in vid så att det går att se kvinnornas geografiska förflyttningar genom livet: var de föddes och var de sedan kom att verka.

Clara Zetkin - kvinnan som som startade Internationella kvinnodagen

Historiskan 
En tidskrift med en självständig historieskrivning.Missa inte boktipsen för dig som vill starta en bokcirkel med kvinnliga förtecken. Från Historiskan kan du också  köpa kortspelet Vet Ni! om svensk kvinnohistoria

Lektionsmaterial

Jämställdhet och genus
Från SO-rummet. Välj vilken nivå du tycker är mest lämplig.

8 mars och kvinnlig medierepresentaion. En övning som undersöker hur och i vilken utsträckning kvinnor representeras i media. Från Mediekompass

Tidningen och genus
Info och lektionsövningar i häftet, 33 sidor, från Mediekompass

Program från UR-Play

Drygt 80 filmer,serier & föreläsningar om kvinnor. Observera taggarna under programmen om du vill leta vidare.

Här ett urval program med fokus på jämställdhet, feminism och Kvinnors rättigheter

Lästips

21 feministiska klassiker du borde läsa
Från 1700-talsklassiker till nutida nuckor. Här kommer 21 feministiska böcker att läsa på internationella kvinnodagen – eller vilken annan dag som helst på året.Vi läser tipsar.


Avslutningsvis: 
Länder som firar The International Women´s Day

I Berlin blir 8 mars en röd dag. Aftonbladet 19 januari 2019.
Källor: Globalis, Kvinnofronten.nu, Svenska FN-förbundet
 

 Fotograf till fotot längst upp: Sruthis photography - All rights reserved