Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Greda - Databas över svenska genusforskare

Databasen hjälper journalister, forskare och allmänheten att enkelt och överskådligt hitta information om genusforskning.

Alla svenska forskare med genusinriktning registrerar sig i databasen, som är producerad av Kvinnohistoriska samlingarna vid Göteborgs Universitetsbibliotek.

Databasen lanserades i november 2008.