Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

De 5 härskarteknikerna

Berit Ås, professor i socialpsykologi, har identifierat fem härskartekniker, som framför allt har lärt kvinnor att bli uppmärksamma på varför de blir förbisedda, åsidosatta, ignorerade osv. Här redogörs grundligt för härskarteknikerna.

Det är över 20 år sedan härskarteknikerna identifierades och omskrevs. De är mycket aktuella ännu idag  kan användas mot i princip alla undertryckta grupper. Genom att identifiera härskarteknikerna kan man lära sej att hantera och reducera effekterna av dem.