Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

BRYT! - ett metodmaterial om normer

BRYT! är ett metodmaterial med konkreta övningar och diskussionsunderlag med fokus på normer kring kön, sexualitet och etnicitet.

Materialet har skapats tillsammans med RFSL Ungdom och riktar sig till dig som vill arbeta med anti-diskriminering och likabehandling på skola eller inom organisation.

Den tredje upplagan innehåller flera nya metoder och texter. Frågor som rör normer kring religiositet, hudfärg och funktionsförmåga har också fått ta mer plats

Boken kan laddas ned eller beställas. Kostar då 50 kr