Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

BANG - feministisk samhälls- och kulturtidskrift

Bang är en politiskt obunden tidskrift som har funnits sedan 1991. Tidningen har olika teman i varje nummer och tar alltid det feministiska perspektivet.

Bang finansieras med hjälp av prenumeranter och bidrag från Statens Kulturråd. Bang läses med fördel i pappersform, men på webben finns utdrag ur artiklar och en gedigen länksamling samt en webbshop för feminister.