Sökträffar på Genus

Visar 15 av 224 träffar på Genus

Sortera på:
 1. Video

  PK-mannen : Livet som macho

  Musse Hasselvall försöker förklara för sina kompisar på boxningsklubben vad normkritik är och att en mansnorm råder bland dem. Är det till exempel okej att de kallar varandra för kärring eller bög när det går dåligt? För att bättre förstå hur mansnormer kan påverka träffar Musse Anton Hysén som är en av få öppet homosexuella killar i fotbollsvärlden. Han berättar om hur han påverkats av att ständigt få höra bög som skällsord. Men vad är egentligen mans- eller maskulinitetsnormer? Luis Lineo förklarar.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-06-23 Skapad:2017-02-01
 2. Video

  Vara vänner : Får Gabriel vara prinsessa?

  Gabriel tycker om färgglada kläder, teater och musik. Det är det ingen av de andra killarna i klassen som gör. När klassen ska spela upp sin sagopjäs vill Gabriel vara prinsessa, men det tycker ingen annan att han kan vara. Hela klassen gapskrattar och fröken säger att det bara är flickor som kan vara prinsessor. Gabriel förstår inte varför det finns regler för hur tjejer och killar ska vara. En berättelse om normkritik.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-06-21 Skapad:2010-03-04
 3. Video

  UR Samtiden - Lundaforskare föreläser : Män och kvinnor i populärkulturen

  Bilden av kvinnor och män i populärkulturen förstärker stereotyperna - smala sexiga kvinnor och starka, muskulösa män; alla med perfekta kroppar. Skillnaden mellan idealen i populärkulturen och hur verkligheten ser ut har aldrig varit så stor som nu, säger Gunilla Jarlbro, professor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Lunds universitet, som jämfört hur kvinnor och män porträtteras. Inspelat i mars 2012. Arrangör: Lunds universitet.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-06-17 Skapad:2012-04-03
 4. Video

  UR Samtiden - Open Heart : Bli en bättre ledare

  Ungdomsstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att utbilda personer som jobbar inom fritidssektorn i HBTQ-frågor. Emeli Hedenström, handläggare på Ungdomsstyrelsen, berättar varför dessa utbildningar behövs och vart man kan vända sig om man vill ta del av dem. Moderator: Inger Högström-Westerling. Inspelat i augusti 2012. Arrangör: Örebro pride.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-06-17 Skapad:2012-10-15
 5. Video

  UR Samtiden - Open Heart : Identitet och hälsa

  RFSL Skaraborg har fått pengar från Allmänna arvsfonden för att ta fram ett metodmaterial i syfte att utbilda idrottsaktiva i HBTQ-frågor. Moa Magnusson, projektledare på RFSL Skaraborg, talar om HBTQ-personers hälsa, förklarar problematiken med idrotten och erbjuder enkla lösningar som idrotten kan använda sig av. Moderator: Inger Högström-Westerling. Inspelat i augusti 2012. Arrangör: Örebro pride.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-06-17 Skapad:2012-10-15
 6. Video

  UR Samtiden - Open Heart : Normer, genus och sexualitet

  Jesper Fundberg, forskare i maskulinitet vid Malmö högskola, föreläser om vilka normer som finns inom pojkfotbollen kring genus och sexualitet. Han beskriver hur normer konstrueras och vilka konsekvenser de får. Moderator: Inger Högström-Westerling. Inspelat i augusti 2012. Arrangör: Örebro pride.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-06-17 Skapad:2012-10-15
 7. Video

  UR Samtiden - Open Heart : Välkommen

  Jan Mustell, enhetschef på Institutionen för hälsovetenskap och medicin vid Örebro universitet, öppnar konferensen Open heart. Idrotten har stor betydelse i många ungas liv, och fostrar oss också som människor, säger Jan Mustell. Han poängterar hur viktigt det är att idrotten uppmärksammar HBTQ-frågor. Moderator: Inger Högström-Westerling. Inspelat i augusti 2012. Arrangör: Örebro pride.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-06-17 Skapad:2012-10-15
 8. Video

  UR Samtiden - Open Heart : Öppnare idrott

  Ett samtal om hur idrottsrörelsen bör arbeta med HBTQ-frågor, vad man skall göra för att alla skall känna sig välkomna och exempel från elitidrotten. Medverkande: Emeli Hedenström, handläggare på Ungdomsstyrelsen; Linda Höglin, chef Örebro rättighetscenter: Jesper Fundberg, forskare i maskulinitet vid Malmö högskola; Jan Karlsson, vd Örebro SK fotboll; Charlotta Nordenberg, ordförande KIF Örebro DFF; Moa Magnusson, projektledare RFSL Skaraborg; Mattias Hjelmberg, idrottspolitisk chef vid Riksidrottsförbundet; Mathilda Piehl, projektledare idrottsprojektet RFSL; Annika Johansson, regionchef Unionen Bergslagen. Moderator: Inger Högström-Westerling. Inspelat i augusti 2012. Arrangör: Örebro pride.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-06-17 Skapad:2012-10-15
 9. Video

  UR Samtiden - Kvinnors styrkor och möjligheter : Det evigt kvinnliga

  Unikt för Sverige när det gäller jämställdhet är hur män idag tar hand om sina barn. Det här skiljer stort jämfört med andra länder menar Maria Stanfors som är professor vid institutionen för ekonomisk historia i Lund. Det intressanta är att kvinnor i Sverige också lägger mycket tid med att vara med sina barn, vilket gör att vi kan se en stark tendens att prioritera barnen, vilket gäller oavsett utbildningsbakgrund, säger Maria Stanfors. Inspelat den 8 mars 2017 på Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-06-15 Skapad:2017-04-11
 10. Video

  UR Samtiden - Kvinnors styrkor och möjligheter : Utbildningsvalets roll för könslönegapet

  Ekonomiprofessor Anne Boschini vill råda kvinnor i karriären att dela föräldraledigheten med sin partner. Detta för att motverka den diskriminering som fortfarande finns på arbetsmarknaden. Andra råd är att arbeta mindre oavlönat och att söka sig till mansdominerade utbildningar med hög lön. Inspelat den 8 mars 2017 på Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-06-15 Skapad:2017-04-11
 11. Video

  UR Samtiden - Kvinnors styrkor och möjligheter : Jämställdhetspolitik för inflytande

  Partisekreteraren Maria Arnholm (L) vill hylla att Sverige kommit långt när det gäller jämställdhet. Om man visste att man skulle födas någonstans på jorden och fick välja så tror jag att många av oss skulle välja Sverige eller något av våra nordiska grannländer, menar hon. Dock får vi inte ta detta till intäkt för att sluta kämpa och engagera oss i kvinnofrågor, säger Maria Arnholm. Inspelat den 8 mars 2017 på Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-06-15 Skapad:2017-04-11
 12. Video

  UR Samtiden - Kvinnors styrkor och möjligheter : Varannan damernas

  Blickar vi tillbaka historiskt så har Sverige velat bli bäst i klassen när det gäller jämställdhet, menar statsvetaren Lena Wängnerud. Utvecklingen började redan på 1970-talet. När Socialdemokraterna 1972 hade sin partikongress ägnade den dåvarande partiledaren Olof Palme hela sitt tal på kongressen åt jämställdhet. Det var en sensation på sin tid, berättar Lena Wängrerud. Här satte en tävlan mellan partierna igång och alla ville utmärka sig på jämställdhetens område vilket kom att gynna kvinnofrågorna. Inspelat den 8 mars 2017 på Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-06-13 Skapad:2017-04-11
 13. Video

  UR Samtiden - Psykologins dag 2016 : Vem tycker om hen?

  Att vi delar in kön i två sorter, man och kvinna, leder till att vi får starka könsstereotyper som skapar förväntningar på ett manligt respektive kvinnligt beteende. Här kan man fundera vad uttrycket hen kan göra för att få oss att inse att det finns en större variation, säger forskaren i socialpsykologi Marie Gustafsson Sendén. Inspelat den 10 mars 2016 i Aula Magna på Stockholms universitet. Arrangör: Stockholms universitet.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-06-11 Skapad:2016-09-07
 14. Video

  70-talets USA : Kvinnans frigörelse

  Synen på sex och moral förändrades radikalt i 1970-talets USA. Sex före äktenskapet blev accepterat och många homosexuella kom ut. Under den första halvan av 1970-talet växte den feministiska rörelsen och blev en faktor att räkna med i samhällsdebatten. Diskriminering av homosexuella förbjöds 1977. Men många amerikaner ansåg att den sexuella frigörelsen var ett hot mot den goda moralen, och konservativa grupper slog tillbaka. En av de argaste kritikerna till den nya tidens moral var sångerskan Anita Bryant, som kampanjade intensivt mot homosexualitet.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-06-10 Skapad:2016-02-24
 15. Webbsida

  Unizon

  över 130 kvinnojourer, tjejjourer och andra stödverksamheter som arbetar för ett jämställt samhälle fritt från våld.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-06-04 Skapad:2014-03-07