Sökträffar på Forskning

Visar 15 av 59 träffar på Forskning

Sortera på:
 1. Ljud

  Hjärnkoll : Hjärnans organisation

  I avsnittet beskriver universitetslektorn i psykologi, Åke Pålshammar, i korthet hur hjärnan organiserar sitt arbete. Principen är att gasa eller bromsa. I ett reportage möter vi 40-åriga Jörgen Olsson från Örebro, som råkade ut för en trafikolycka som helt förändrade hans liv. Efter fyra år har han nu lämnat karriären, jobbar halvtid som vaktmästare och känner sig som en bättre människa.

  Källa:

  Taggar:

  Uppdaterad:2017-09-13 Skapad:2006-01-01
 2. Ljud

  Didaktorn : Hjälp till självhjälp

  En av de viktigaste resurserna för att elever ska kunna lära sig saker är deras klasskamrater, det menar läraren Tommy Lucassi. Men för att det ska kunna fungera krävs att du som lärare planerar och organiserar lektionerna på rätt sätt. Själv har han inte bara ett system för hur elever ska hjälpa varandra, utan flera. Och han delar mer än gärna med sig de forskningsbaserade metoder och övningar han använder sig av. Programledare: Natanael Derwinger.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-09-09 Skapad:2016-02-01
 3. Ljud

  Didaktorn : Elever som hjälplärare

  I ett nystartat forskningsprojekt vid högskolan i Halmstad ska forskaren och gymnasieläraren Felix Schultze undersöka hur undervisningen påverkas om läraren har en mer erfaren elev som hjälplärare i klassrummet. I ett samtal från Bokmässan berättar han och en av de utvalda gymnasieeleverna hur projektet ska gå till och vad de hoppas uppnå. De intervjuas av Natanael Derwinger.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-09-09 Skapad:2015-10-01
 4. Video

  Lärlabbet : Ett forskande förhållningssätt

  Tema: forskning i klassrummet. Hur kan lärare använda ett forskande förhållningssätt i vardagen? De flesta lärare har ett forskande förhållningssätt till sin undervisning. De omprövar sin undervisning, utvärderar lektioner och tar med sig resultaten till kommande undervisningstillfällen. Samma forskande förhållningssätt kan användas utanför undervisningen. Det innebär att man, enskilt eller tillsammans med kollegor, systematiskt utvärderar och omprövar vardagshändelser.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-09-08 Skapad:2017-03-29
 5. Video

  Forskare för framtiden : Diabetes och kroppen

  Bukspottskörteln producerar hormoner som ser till att reglera sockernivåerna i blodet. Hos människor som har diabetes fungerar inte regleringen av blodsockret, vilket i värsta fall kan leda till döden. Men exakt vad det beror på att bukspottkörteln slutar fungera är det fortfarande ingen som vet. Patrik Rorsman är professor i fysiologi och chef för ett världsledande diabeteslabb vid Churchill Hospital i Oxford. Nu bygger han upp ett nytt labb vid Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet. Tanken är att svenska och brittiska forskare tillsammans ska få fram ett botemedel mot diabetes.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-06-26 Skapad:2015-12-18
 6. Video

  Barnet och orden - om språk i förskolan : Språkets gåta

  Paul Honkanen intervjuar forskare inom olika områden för att utreda vad ett språk är, hur tankar och språk hänger ihop och hur det går till när ett barn lär sig tala. Vi träffar bland andra Christer Platzack, professor i Nordiska språk, som menar att alla barn föds med en sorts inbyggd grammatik. Vi följer även med till ett språklaboratorium i Lissabon där man lyckats skapa en robot, Chico, som liksom ett barn kan lära sig lyssna, tala och härma.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-06-20 Skapad:2007-06-10
 7. Video

  UR Samtiden - Researched : Myter om lärande och utbildning

  Pedro de Bruyckere, forskare och författare, menar att många saker som folk tror om utbildning stöds inte av vetenskapliga bevis. Här talar han om myter och vetenskap i utbildningsvärlden. Inspelat den 19 mars 2016 på Burgårdens utbildningscentrum, Göteborg. Arrangör: Researched.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-03-24 Skapad:2016-06-01
 8. Video

  UR Samtiden - Researched : Om utbildningsdirektiv

  Camilla Brørup Dyssegaard, professor vid Danish Clearinghouse, berättar om hur de arbetar med utbildningsvetenskaplig forskning, där man samlar in data i syfte av att göra forskningen tillgänglig för utbildare och beslutsfattare. Hon talar även ingående om vilka metoder som visat sig fungera. Inspelat den 19 mars 2016 på Burgårdens utbildningscentrum, Göteborg. Arrangör: Researched.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-03-24 Skapad:2016-06-02
 9. Video

  UR Samtiden - Researched : Berättelsen om Researched

  Tom Bennett är lärare och grundare av Researched. Här berättar han om vad Researched är, varför den startades och hans tankar om framtidens skola. Inspelat den 19 mars 2016 på Burgårdens utbildningscentrum, Göteborg. Arrangör: Researched.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-03-24 Skapad:2016-06-01
 10. Video

  UR Samtiden - Researched : Elever och undervisning

  Philippa Cordingley är vd för Center for the use of research and evidence in education (Curee). Här berättar hon om deras forskning och hur den kan användas praktiskt i undervisning. Inspelat den 19 mars 2016 på Burgårdens utbildningscentrum, Göteborg. Arrangör: Researched.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-03-24 Skapad:2016-06-01
 11. Video

  Scientists for the future : To battle diabetes

  Bukspottskörteln producerar hormoner som ser till att reglera sockernivåerna i blodet. Hos människor som har diabetes fungerar inte regleringen av blodsockret, vilket i värsta fall kan leda till döden. Men exakt vad det beror på att bukspottkörteln slutar fungera är det fortfarande ingen som vet. Patrik Rorsman är professor i fysiologi och chef för ett världsledande diabeteslabb vid Churchill Hospital i Oxford. Nu bygger han upp ett nytt labb vid Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet. Tanken är att svenska och brittiska forskare tillsammans ska få fram ett botemedel mot diabetes.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-03-02 Skapad:2016-05-18
 12. Video

  Språkresan special

  Idag talas det över 200 språk i Sverige, och för skolan blir då frågan om en framgångsrik andraspråksinlärning en central uppgift. Hur ska utbildningsväsendet kunna ge de många tvåspråkiga eleverna en lika bra utbildning som de helt svensktalande får? Medverkar gör docent Monica Axelsson och biträdande professor Pauline Gibbons som förmedlar de senaste forskningsrönen kring flerspråkighet. I lektionsexempel från Knutbyskolan i Rinkeby ser vi hur lärarna med hjälp av en genrepedagogisk metod arbetar stöttande och språkutvecklande i sina respektive ämnen.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-01-28 Skapad:2010-01-22
 13. Webbsida

  Vetenskapsrådet

  Vetenskapsrådet är en statlig myndighet och har ett nationellt ansvar för att utveckla svensk grundforskning och forskningsinformation.

  Källa:

  Uppdaterad:2016-12-12 Skapad:2003-11-18
 14. Webbsida

  Institutet för framtidsstudier

  Institutet för Framtidsstudier har till uppgift att främja framtidsperspektiv i svensk forskning.

  Källa:

  Taggar:

  Uppdaterad:2016-12-12 Skapad:2002-01-02
 15. Webbsida

  Stiftelsen för Strategisk Forskning

  SSF bildades 1994 med medel från de tidigare löntagarfonderna. Stiftelsekapitalet var sex miljarder kr. Stiftelsen har till ändamål att stödja naturvetenskaplig, teknisk och medicinsk forskning." Texten är hämtad från deras hemsida.

  Källa:

  Uppdaterad:2016-12-12 Skapad:2003-11-18