Sökträffar på Forskning

Visar 10 av 10 träffar på Forskning

Sortera på:
 1. Webbsida

  forskning.se

  Att tillgängliggöra forskningsinformation för allmänheten är en viktig uppgift för landets Universitet och högskolor. En stor del av sidan vänder sig till skolan.

  Källa:

  Taggar:

  Uppdaterad:2017-10-06 Skapad:2003-11-18
 2. Webbsida

  Kungl. Vetenskapsakademien

  Kungliga Vetenskapsakademien är en oberoende organisation, vars uppgift är att främja vetenskaperna, företrädesvis matematik och naturvetenskap.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-10-06 Skapad:2003-11-18
 3. Webbsida

  Stiftelsen för Miljöstrategisk Forskning, MISTRA,

  Stiftelsen har till ändamål att stödja forskning av miljöstrategisk betydelse för en god livsmiljö.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-10-06 Skapad:2003-11-18
 4. Webbsida

  SOM-institutet

  Samhälle – Opinion – Massmedia. På SOM-institutets rapportsida finns aktuella undersökningar kring olika samhällsfrågor. Utmärkt att använda i samhällsundervisningen.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-10-06 Skapad:2005-10-15
 5. Webbsida

  Fjärde uppgiften

  Presentation av svensk forskning inom olika fält.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-10-06 Skapad:2017-10-06
 6. Webbsida

  Vetenskapsrådet

  Vetenskapsrådet är en statlig myndighet och har ett nationellt ansvar för att utveckla svensk grundforskning och forskningsinformation.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-10-06 Skapad:2003-11-18
 7. Webbsida

  Stiftelsen för Strategisk Forskning

  Stiftelsen har till ändamål att stödja naturvetenskaplig, teknisk och medicinsk forskning.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-10-06 Skapad:2003-11-18
 8. Webbsida

  Institutet för framtidsstudier

  Institutet arrangerar seminarier och konferenser och publicerar rapporter. Aktuella vetenskapliga artiklar finns tillgängliga på sidan. Uppgiften är att främja framtidsperspektiv i svensk forskning.

  Källa:

  Taggar:

  Uppdaterad:2017-10-06 Skapad:2002-01-02
 9. Webbsida

  Verket för innovationssystem - VINNOVA

  Sveriges innovationsmyndighet som skall främja utveckling inom verksamhetsområdena teknik, transport, kommunikation och arbetsliv.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-10-06 Skapad:2003-11-18
 10. Video

  Forskare för framtiden : Spindeln i hjärtat

  Spindeltråd är ett helt unikt material som är byggt av samma byggstenar som finns i oss människor. Nu vill docent My Hedhammar använda spindeltråd för att reparera saker i människokroppen, som trasiga ögon och brustna hjärtan.

  Källa:

  Uppdaterad:2015-11-06 Skapad:2015-10-26