Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

SOM-institutet

Samhälle – Opinion – Massmedia. På SOM-institutets rapportsida finns aktuella undersökningar kring olika samhällsfrågor. Utmärkt att använda i samhällsundervisningen.

SOM-institutet

Under Presentationer hittar man aktuella sammanställningar kring brännande frågor. 

Missa inte heller SOM-institutets temaserie

Fördjupning av olika teman hittar du i Rapporter.
Alla rapporter går att ladda ner

SOM-institutet bedriver opinions- & mediestudier och samverkar med både svenska och utländska forskare.