Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Fjärde uppgiften

Lättillgänglig presentation av svensk forskning inom olika fält.

Fjärde uppgiften

Missa inte YouTubekanalen Fjärde uppgiften.

Bakgrund, text från sidan:

Vi som står bakom fjärdeuppgiften.se har frustrerats över hur lite forskare hörs och syns i den allmänna debatten. Ett resultat är att allmänheten missar mycket kunskap, inte minst kring dagsaktuella ämnen där forskare kan ge bakgrund, fakta och intressanta reflektioner. 

Efter tredje uppgiften….
En forskares två första uppgifter är att utbilda studenter och bedriva forskning. Den tredje uppgiften är att nå ut med sin forskning till allmänheten, helt enkelt verka för att forskningen kommer till nytta för samhället. Men uppfyllandet av tredje uppgiften har varit svår och forskarna har långt ifrån alltid varit synliga i den breda samhällsdebatten.

Med internet och rörlig bild kan den fjärde uppgiften nu förverkligas. Genom ny teknik och sociala medier kan den svenska allmänheten ta del av forskning på ett enkelt och lättbegripligt sätt. Tekniken öppnar också upp för fördjupning och förkovring för de som är intresserade.