Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Juridik i Europa

Det kan vara svårt med juridiken och de olika EU-ländernas lagstiftning. Fortfarande är det de enskilda ländernas juridiska system som gäller vilket kan ställa till problem. Vi tipsar om flera pålitliga sidor finns där man kan få hjälp.

EU-upplysningen vid Sveriges riksdag, svarar på frågor om EU-länder.
EU arbetar med många frågor och områden - men inte allt. EU-länderna bestämmer själva över sådant som enbart berör det egna landet, till exempel inkomstskatter, sjukvård, skola samt pensioner och barnbidrag. Här kan du läsa mer om Vad EU gör

Brott och straff
EU arbetar med att bekämpa gränsöverskridande och allvarlig brottslighet.

Europeisk e-juridikportal - European Justice. Juridik utifrån olika behov; som medborgare, företag, rättstillämpare eller domstolar. E-juridikportalen ska vara en "one-stop-shop" för information på samtliga EU-språk om både EU-gemensamma och nationella rättsliga regler, förfaranden och system
Som alltid är det viktigt att läsa det finstilta: läs ansvarsfrihetförklaringen och vad som gäller för personuppgifter om du använder European Justice.

 

Rättigheter inom EU

Om att bo utomlands från Europaportalen, rådgivning om dina rättigheter.

I Europeisk civilrättslig atlas kan du få tillgång till information om civilrättsligt samarbete. Med hjälp av atlasen kan du identifiera domstolar och andra behöriga myndigheter som du kan vända dig till i olika ärenden. Vidare kan du fylla i befintliga formular, byta språk på dem innan du skriver ut dem och överföra dem på säkert sätt.


Socialförsäkringssystemen i Europa - Social Protection Social Inclusion. Jämförande tabeller. Missocdatabasen innehåller information om socialförsäkringssystemen i EU-länderna men också för Norge, Liechtenstein, Island och Schweiz. Här kan man jämföra förhållanden för olika länder vad gäller till exempel sjukförsäkring, föräldraledighet, pension eller arbetslöshet. Håll nere ctrl-knappen för att välja flera alternativ inom en kategori.