Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

EU-valet 26 maj

Söndagen den 26 maj är det val till Europaparlamentet, EU-val, i Sverige. I valet väljer medborgarna i EU:s medlemsländer vilka som ska representera dem i parlamentet de kommande fem åren. I år är det viktigare än någonsin att rösta, eftersom enskilda parlamentariker fått alltmer att säga till om i EU. 

EU-valet 26 maj

Bakgrund

EU består av 28 medlemsländer som samarbetar i en rad frågor. De lagar som EU stiftar börjar med ett förslag i EU-kommissionen, som har ensamrätt på att lägga fram lagförslag. Förslaget ska sedan debatteras och godkännas i EU-parlamentet. Det slutgiltiga beslutet fattas av ministerrådet som består av medlemsländernas ministrar i den sakfråga förslaget gäller. Miljöfrågor beslutas till exempel av ländernas miljöministrar. För att ett förslag ska bli lag måste EU-parlamentet och ministerrådet vara överens.

Vad handlar EU-valet om?

Dagens Nyheter har samlat information under rubriken Fakta i frågan om EU
Alla DNs artiklar är gratis fram till 25 juni, fyll i ditt mobilnr så kommer du åt artikeln.

Vad gör EU för mig?
Hur påverkar EU din vardag? Vad har EU för betydelse för ditt jobb, din familj, din hälso- och sjukvård, dina fritidsintressen, dina resor, din säkerhet, dina konsumentval och dina sociala rättigheter? Och på vilket sätt är Europa närvarande i den stad eller region där du bor?
Intresseväckande orientering från Europaparlamentet.

Vad gör en parlamentsledamot?

What is an MEP - Member of European Parlament? From The European Parlament

 

Valkompasser - ta reda på vilka partier och kandidater som har samma åsikter som du

Via frågeställningar, där du svarar vad du tycker på ett antal frågor och ställningstaganden, kan du se hur de olika partierna resonerar. Ett urval valkompasser: 

SVTs Valkompass till EU-valet

Expressen 

Aftonbladet 

Svenska Dagbladet 

Göteborgs-Posten

Lektionsmaterial

Sveriges riksdag har ett utmärkt material om och kring EU och valet::
Om EU från Riksdagen