Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

EU-upplysningen om valet till EU-parlamentet

EU-upplysningen vid Sveriges riksdag har i uppdrag att ge opartisk och allsidig information om EU, det svenska medlemskapet och EU-arbetet i riksdagen

EU-upplysningen om valet till EU-parlamentet

Här kan du hitta information om hur EU valet går till, om parlamentets befogenheter, om hur mandaten är fördelade men olika länder, om partigrupper i parlamentet, om valdeltagande mm.