Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Om våra skatter

Skatterna kom med den svenska statens uppkomst. Lärarmaterial och historia.

Om våra skatter

Skatteverket 

Här finns alla svenska medborgare registerade i Folkbokföringen.
Därför informerar Skatteverket om administrativa regler kring livets olika skeden; från födelse, äktenskap till dödsfall, flytt, företagande, valdeltagande och medborgarskap:

"När du ska anmäla flytt, byta namn eller gifta dig ska du kontakta Skatteverket. Många rättigheter och skyldigheter som du har är beroende av att du är folkbokförd och var du är folkbokförd. Det gäller till exempel olika bidrag, var du ska betala din skatt och var du ska rösta."

Undervisningsmaterial
l om folkbokföring, skatter, deklaration, eget företagande, svartjobb, om att gå från skola till arbetsliv samt specifik information för olika yrkesutbildningar. Du som lärare kan själv kombinera hur du vill använda materialen utifrån vad som passar dig och dina elever.

De svenska skatternas historia
Ända sedan kristendomen fått fäste i landet hade en produktionsskatt utgått till kyrkan, nämligen tionden. Denna skatt utgick på så gott som allt som producerades på ett jordbruk. Tionden gällde såväl jordägare som landbo. Från Skatteverket

Vart går skattepengarna?

 

Film 11 min där SO-läraren Mikael Bruér som berättar om skatter och välfärd. Här berörs: olika välfärdsmodeller, begreppet välfärd och olika skatter. Tyvärr är ljudet väldigt lågt.
Från SO-rummet.

Statlig skatt
Statens inkomster består framför allt av skatter på arbete, kapital och konsumtion. Statens inkomster kommer även från olika avgifter, böter, återbetalning av lån (t.ex. studielån) samt bidrag från Europeiska unionen (EU) med mera. Från Finansdepartementets sida.

Om kommunalskatt
Den genomsnittliga kommunalskattesatsen, exklusive begravningsavgift, uppgår 2019 till 32,19 procent. Från Ekonomifakta.

Om skatter förklarat för barn 
från UR Skola, ca 4 min

Citat genom tiderna

"Varje förslösad skattekrona är en stöld från folket". Tidigare finansminister, Gustav Möller.

Att utkräva fler skatter än absolut nödvändigt är legaliserat rån. Calvin Coolidge
Vad tänker du om våra skatter?

Fördjupning

Är finanssystemet en bluff?
Ett samtal mellan två ekonomiska journalister, Joris Luyendijk och Andreas Cervenka, som bland annat är kritiska till bankväsendet och vad det gör med dina pengar. ca 70 min, UR Skola 

Bild: Ett sätt för staten att få in pengar var tullar. Lilla tullen, som infördes 1622, innebar att allt som bland annat fraktades in till städerna belades med tull vid stadsporten. 
Teckning av Ola Nyberg