Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Vad är pengar?

Pengar spelar en mycket viktig roll i våra liv, men vad är de egentligen? Ekonomijournalisten Andreas Cervenka försöker förklara för oss i boken "Vad är pengar - allt du velat veta om världsekonomin men inte vågat fråga om".

Hur ska man förstå vad pengar är? Var finns dom? Vem är det som skapar pengar? Har pengar något med guld att göra?

Vad är en bank och vad händer med våra pengar när vi sätter in dem på banken? Vad finns det för koppling mellan skulder och skapandet av pengar? Varför uppstår finansiella kriser?

Den 22 januari 2013 medverkade Andreas Cervenka i folkbildningsnätets webbsända frukostseminarium. Det finns en innehållsförteckning med tidsangivelser och frågeställningar till föreläsningen i kolumnen till vänster

Om boken "Vad är pengar" kan du läsa under rubriken "Bok - innehållsföteckning".

I serien "En bok, en författare" kan du se ett samtal mellan Andreas Cervenka och Birger Schlaug

Under rubriken Cervenkas pengar bloggar författaren kontinuerligt om ekonomiska frågor