Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Riksbanken

Allt man behöver veta om den svenska valutan. Riksbanken är Sveriges centralbank och en myndighet under riksdagen. Riksbanken ansvarar för penningpolitiken med målet att upprätthålla ett fast penningvärde.

Om sedlar och mynt, EMU, en mängd olika slags ekonomisk statistik, ränte- och valutakurser. Dessutom intressanta frågor och svar om aktuella ekonomiska fenomen som inflation och penningpolitiken.

Banken har också i uppdrag att främja ett säkert och effektivt betalningsväsende.