Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Medling

Vad är medling och hur kan den underlätta konflikthantering? En plattform för alla som jobbar med eller är intresserade av medling och konflikthantering

Medling

Även om medlingen inte leder till någon överenskommelse kan den ändå leda till ökad förståelse mellan parterna. Här diskuteras olika definitioner av ordet medling, olika sätt att förhålla sig till begreppet samt olika medlingsprinciper.