Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Maktfaktorn

Hjälper dig att utforska dina och andras värderingar och era rättigheter i en demokrati. 

Maktfaktorn

Vilka värderingar har du? Prova att skapa ett valsystem, jämför dina åsikter med andras, gör en quizz med mera. 

Lärarhandledning finns att ladda ner.