Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Demokratin och du

För att öka engagemanget och bidra till att demokratin stärks lanserar Forum för levande historia fakta och lärarmaterial. Bland annat tre korta filmer som definitivt får igång samtal om demokratin.

Demokratin och du

Kortfilmerna om demokrati utgår från tre centrala frågeställningar: vad händer när samtalen tystnar, när förtroendet brister och när vi ställs mot dom? Syftet med filmerna är att de ska väcka tankar och starta samtal. Varje film avslutas med en reflektionsfråga.

Bakgrunden är att våren 2019 gjorde Forum för levande historia en undersökning för att undersöka svenskarnas tilltro till demokratin, och känslan av delaktighet i den. Resultaten är oroande: Tre av fem tillfrågade tycker att demokratin försvagats, och fler än hälften känner sig lite eller inte alls delaktiga.

Jobba gärna med materialet och hjälp till att stärka demokratin