Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Demokrati

På lättläst svenska kan du läsa om; val & folkomröstningar, hur en regering bildas, vem som är statschef med mera.

Demokrati

Så här står det bland annat:

"Demokratier kan fungera på olika sätt och demokratiska länder har valt olika sätt att ordna hur landet styrs på. De allra flesta demokratiska länderna har så kallad representativ demokrati. Det innebär att invånarna i regelbundna val väljer politiker som representerar dem och styr landet"