Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Demokrati, jämställdhet och mänskliga rättigheter

Regeringen om mänskliga rättigheter med fakta, historik och svenska åtaganden.

Demokrati, jämställdhet och mänskliga rättigheter

Demokratipolitiken syftar till att värna om och fördjupa den svenska demokratin. Insatser för ett ökat och mer jämlikt medborgerligt deltagande är en viktig del i demokratipolitiken.