Sökträffar på Projekt

Visar 15 av 28 träffar på Projekt

Sortera på:
 1. Artikel

  Virtuell skola för invandrare

  Varför är invandrare är underrepresenterade i högre studier? En orsak har varit högskolornas behörighetsregler.

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2004-01-26
 2. Artikel

  E-demokrati

  ABF Stockholm presenterar sin projektbeskrivning och fortlöpande rapporter i sitt CFL-projekt kring den digitala klyftan E-demokrati

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2007-10-09
 3. Artikel

  DISK - Digital integration genom Internet, Samarbete och Kommunikation

  ABF Sydhalland presenterar sin projektbeskrivning och rapporterar löpande om sitt CFL-projekt kring digitala klyftan - DISK

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2007-10-09
 4. Artikel

  Digitalt lärande i nätverk

  ABF i Sörmland vill i samverkan med Handikappföreningarna Sörmland utveckla en modell som kan bidra till att minska det digitala utanförskapet för funktionshindrade och medlemmar inom handikapprörelsen

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2007-10-15
 5. Artikel

  Flex med lokalt stöd

  Virtuella lärgemenskaper i samspel med en lokal stödjande infrastruktur är gemensamt kännetecken för Brunnsviks utvecklingsprojekt för att minska digitala klyftor.

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2007-12-11
 6. Artikel

  Broar över den digitala klyftan

  Folkbildningsföreningen i Malmö syftar till kunskapsutveckling om fria programvaror och om tillgängliga göra dessa i föreningslivet.

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2007-10-15
 7. Artikel

  Folkbildningen skapar e-demokrati i glesbygden

  Att arbeta med behovsanpassade datorstudier. Dvs via Folkhögskolan, Lärcentrum och Move-IT Gotland-projektet inventera varje deltagares intresse och behov för den digitala världen. Därefter försöka tillgodose dessa.

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2007-10-15
 8. Artikel

  Digital delaktighet – en demokratifråga

  Vi vill utveckla metoder för att visa på möjligheter för nya användare att få del av det digitala utbudet och att folkbildningen är en viktig aktör då det gäller att hos den gruppen öka de digitala kunskaperna och färdigheterna. Det gäller att nå dessa människor i situationer när de känner att motivationen är hög för att hämta in den nya tekniken.

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2007-10-15
 9. Artikel

  Digital delaktighet i Kalmar län

  Länsbildningsförbundet i Kalmar gör en satsning på att många invånare ska bli digitalt delaktiga

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2007-10-15
 10. Artikel

  ”Testa flexibelt lärande!”

  Att ge korta, flexibla kurser med syftet att nå ovana dataanvändare, som inte tidigare studerat flexibelt Målgrupp Invandrare och kvinnor 55+ och andra ovana datoranvändare samt personer som aldrig deltagit i flexibelt lärande.

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2007-10-15
 11. Artikel

  Ta plats! Digital kompetens för invandrade kvinnor med kort utbildning

  Kvinnor på Allmän kurs på Kvinnofolkhögskolans filial i Bergsjön, ska stärka sin informationskompetens och uppnå förhöjd kunskap om datoranvändning, bl.a. genom ”Digitalt berättande”. Genom dessa nya kunskaper tror vi att dessa kvinnor stärker sitt självförtroende och därmed tar plats vid datorerna, såväl i skolan som i det egna hemmet.

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2007-10-15
 12. Artikel

  ”Halvledarkonceptet”

  Medborgarskolan i Ystad har sedan 2002 utvecklat ett mycket framgångsrikt recept för att utbilda och möta den digitala klyftan för seniorer. Dessvärre har vi nu kommit till något som kan liknas vid vägs ände. Verksamheten har blivit så stor och komplex att behovsinventering och metoder till bättre genomförande och planerna på vidare spridning i det närmaste fått läggas åt sidan.

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2007-10-17
 13. Artikel

  DataNytta

  Att personer som fortfarande har ringa eller ingen erfarenhet av arbete med dator/IT, ska förvärva de kunskaper och vana som erfordras, för att bättre ta del av information, till nytta och nöje för sin egen tillvaro.

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2007-10-15
 14. Artikel

  Häng_med@once

  För oss ligger den stora utmaningen i att skapa förutsättningar för att få de som idag ännu valt att stå utanför e-samhället, som sannolikt är omotiverade och ointresserade av den, att bli digitalt delaktiga.

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2007-10-15
 15. Artikel

  Den digitala bryggan

  Projektet är ett samarbete mellan NBV:s medlemsorganisationer i Halland

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2007-10-17