Visar 15 av 32 träffar på Projekt

Sortera på:
 1. Artikel

  "Seniordata" för Ivan & Vanja

  ABF Österlen har i sitt CFL-projekt utvecklat en modell för att miska den digitala klyftan bland pensionärer och funktionshindrande

  Källa:

  Uppdaterad:2014-12-10 Skapad:2007-10-09
 2. Artikel

  Virtuell skola för invandrare

  Varför är invandrare är underrepresenterade i högre studier? En orsak har varit högskolornas behörighetsregler.

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2004-01-26
 3. Artikel

  Föräldrakontakt på nätet

  ABF i Malmö presenterar sin projektbeskrivning och fortlöpande rapporter om arbetet i sitt CFL projekt om digitala klyftan projekt Föräldrakontakt på nätet

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2007-10-09
 4. Artikel

  E-demokrati

  ABF Stockholm presenterar sin projektbeskrivning och fortlöpande rapporter i sitt CFL-projekt kring den digitala klyftan E-demokrati

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2007-10-09
 5. Artikel

  DISK - Digital integration genom Internet, Samarbete och Kommunikation

  ABF Sydhalland presenterar sin projektbeskrivning och rapporterar löpande om sitt CFL-projekt kring digitala klyftan - DISK

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2007-10-09
 6. Artikel

  Digitalt lärande i nätverk

  ABF i Sörmland vill i samverkan med Handikappföreningarna Sörmland utveckla en modell som kan bidra till att minska det digitala utanförskapet för funktionshindrade och medlemmar inom handikapprörelsen

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2007-10-15
 7. Artikel

  Flex med lokalt stöd

  Virtuella lärgemenskaper i samspel med en lokal stödjande infrastruktur är gemensamt kännetecken för Brunnsviks utvecklingsprojekt för att minska digitala klyftor.

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2007-12-11
 8. Artikel

  Broar över den digitala klyftan

  Folkbildningsföreningen i Malmö syftar till kunskapsutveckling om fria programvaror och om tillgängliga göra dessa i föreningslivet.

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2007-10-15
 9. Artikel

  IT-brygga för funktionshindrade

  Att planera för en utbildning i IT-teknik där deltagarna från grunden får lära sig att utnyttja den moderna informationstekniken. De får kommunicera med hjälp av datorn, chatta, mejla och föra videosamtal. I ett nästa skede vill vi erbjuda utbildningar på halvdistans för en grupp deltagare som redan har lärt känna varandra under den första kursen.

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2007-10-15
 10. Artikel

  Folkbildningen skapar e-demokrati i glesbygden

  Att arbeta med behovsanpassade datorstudier. Dvs via Folkhögskolan, Lärcentrum och Move-IT Gotland-projektet inventera varje deltagares intresse och behov för den digitala världen. Därefter försöka tillgodose dessa.

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2007-10-15
 11. Artikel

  När den digitala klyftan blivit en avgrund

  Hampnäs folkhögskolas projekt vänder sig till en mycket eftersatt grupp när det gäller flexibelt lärande, de förståndshandikappade.

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2007-10-16
 12. Artikel

  Digital delaktighet – en demokratifråga

  Vi vill utveckla metoder för att visa på möjligheter för nya användare att få del av det digitala utbudet och att folkbildningen är en viktig aktör då det gäller att hos den gruppen öka de digitala kunskaperna och färdigheterna. Det gäller att nå dessa människor i situationer när de känner att motivationen är hög för att hämta in den nya tekniken.

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2007-10-15
 13. Artikel

  Digital delaktighet i Kalmar län

  Länsbildningsförbundet i Kalmar gör en satsning på att många invånare ska bli digitalt delaktiga

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2007-10-15
 14. Artikel

  ”Testa flexibelt lärande!”

  Att ge korta, flexibla kurser med syftet att nå ovana dataanvändare, som inte tidigare studerat flexibelt Målgrupp Invandrare och kvinnor 55+ och andra ovana datoranvändare samt personer som aldrig deltagit i flexibelt lärande.

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2007-10-15
 15. Artikel

  Ta plats! Digital kompetens för invandrade kvinnor med kort utbildning

  Kvinnor på Allmän kurs på Kvinnofolkhögskolans filial i Bergsjön, ska stärka sin informationskompetens och uppnå förhöjd kunskap om datoranvändning, bl.a. genom ”Digitalt berättande”. Genom dessa nya kunskaper tror vi att dessa kvinnor stärker sitt självförtroende och därmed tar plats vid datorerna, såväl i skolan som i det egna hemmet.

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2007-10-15