Visar 15 av 45 träffar på Demokrati och digital delaktighet

Sortera på:
 1. Artikel

  Demokrati och styrelseskick på nätet

  Huvudsyftet för projektet var att införa nätet som ett komplement till cirklarna i kontakttolkutbildning.

  Källa:

  Uppdaterad:2016-04-13 Skapad:2012-06-19
 2. Video

  "Man kan inte stå utanför samhället"

  Digital delaktighet blir alltmer en förutsättning för att kunna utöva medborgarskapet i samhället. Vad krävs för att stärka den digitala utvecklingen inom folkbildningen? 

  Källa:

  Uppdaterad:2015-05-21 Skapad:2014-02-06
 3. Artikel

  "Seniordata" för Ivan & Vanja

  ABF Österlen har i sitt CFL-projekt utvecklat en modell för att miska den digitala klyftan bland pensionärer och funktionshindrande

  Källa:

  Uppdaterad:2014-12-10 Skapad:2007-10-09
 4. Artikel

  Digidel

  Direktsändning måndag 20 oktober 2014. Sändningen kan ses här i efterhand (3 tim 49 min)

  Källa:

  Uppdaterad:2014-10-24 Skapad:2014-10-24
 5. Video

  Digital delaktighet - Kista

  1,7 miljoner svenskar utan Internet och nästan lika många använder det mycket begränsat. Samtidigt jobbar det offentliga Sverige med fler e-tjänster för att utöka möjligheten för oss medborgare att kunna ta del av den offentliga servicen via nätet. Folkbildningen och biblioteken har en viktig uppgift att få med alla på det digitala tåget.

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2012-08-21
 6. Webbsida

  Digidel 2013 - En kampanj för digital delaktighet i Sverige

  Digital delaktighet. Under året som gick fokuserade bl.a. folkbildningen på detta och tillsammans med olika organisationer tas nu fortsatta krafttag inför denna stora utmaning. Nämligen hur vi ska få hela befolkningen digitalt delaktig

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2011-01-31
 7. Artikel

  Virtuell skola för invandrare

  Varför är invandrare är underrepresenterade i högre studier? En orsak har varit högskolornas behörighetsregler.

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2004-01-26
 8. Artikel

  Folkbildning och digital delaktighet - intervju

  Intervju med Britten Månsson-Wallin, generalsekreterare Folkbildningsrådet

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2007-11-15
 9. Artikel

  Föräldrakontakt på nätet

  ABF i Malmö presenterar sin projektbeskrivning och fortlöpande rapporter om arbetet i sitt CFL projekt om digitala klyftan projekt Föräldrakontakt på nätet

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2007-10-09
 10. Artikel

  E-demokrati

  ABF Stockholm presenterar sin projektbeskrivning och fortlöpande rapporter i sitt CFL-projekt kring den digitala klyftan E-demokrati

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2007-10-09
 11. Artikel

  DISK - Digital integration genom Internet, Samarbete och Kommunikation

  ABF Sydhalland presenterar sin projektbeskrivning och rapporterar löpande om sitt CFL-projekt kring digitala klyftan - DISK

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2007-10-09
 12. Artikel

  Digitalt lärande i nätverk

  ABF i Sörmland vill i samverkan med Handikappföreningarna Sörmland utveckla en modell som kan bidra till att minska det digitala utanförskapet för funktionshindrade och medlemmar inom handikapprörelsen

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2007-10-15
 13. Artikel

  Flex med lokalt stöd

  Virtuella lärgemenskaper i samspel med en lokal stödjande infrastruktur är gemensamt kännetecken för Brunnsviks utvecklingsprojekt för att minska digitala klyftor.

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2007-12-11
 14. Artikel

  Broar över den digitala klyftan

  Folkbildningsföreningen i Malmö syftar till kunskapsutveckling om fria programvaror och om tillgängliga göra dessa i föreningslivet.

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2007-10-15
 15. Artikel

  IT-brygga för funktionshindrade

  Att planera för en utbildning i IT-teknik där deltagarna från grunden får lära sig att utnyttja den moderna informationstekniken. De får kommunicera med hjälp av datorn, chatta, mejla och föra videosamtal. I ett nästa skede vill vi erbjuda utbildningar på halvdistans för en grupp deltagare som redan har lärt känna varandra under den första kursen.

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2007-10-15