Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Demokrati i 100 år

Den 24 maj 1919 – för 100 år sedan – fattade riksdagen det första av de två grundlagsändringsbeslut som krävdes för att införa allmän och lika rösträtt, det vill säga även för kvinnor. Här hittar du fakta och lektionsmaterial

Demokrati i 100 år

Material att fundera kring och jobba med

Projektet Demokrati100 vill öka kunskapen om den allmänna och lika rösträttens tillkomst i Sverige 1918–1921 – om den historiska processen och människorna som skapade den.

På sidan Demokrati100 finns mängder med bakgrundsmaterial, bilder och lärarstöd. Bland annat hittar du här;

Vägen till allmän och lika rösträtt
Lektionsmaterialet ”Vägen till allmän och lika rösträtt” bygger på arkivmaterial och ger en nära inblick i hur införandet av dagens demokratiska system gick till för omkring hundra år sedan – och samtidigt väcker frågor om demokrati i dag och i framtiden. 
Forskarfredag har producerat i samarbete med Demokrati 100.

Aktuellt studiematerial att ladda ner

Ja, må den leva
Magasin: Demokratin står aldrig stilla
Beställ och ladda ner materialet här

Observera Tidslinjen till vänster på sidan 

Om bilden högst upp:
På den första maj hölls år 1901 en demonstration för allmän rösträtt på Ladugårdsgärdet i Stockholm som fotograferades av Anton Blomberg