Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Varför snickra själv när man kan snickra ihop?

Äldre män är en ovanlig syn inom vuxenutbildning och folkbildning. Gruppen är underrepresenterad i den statistiken, men överrepresenterad i statistiken för ohälsa, fysisk så väl som psykisk. Ett av de initiativ som tagits för att råda bot på detta är mötesplatser där ”blokes do what blokes do best”.

Varför snickra själv när man kan snickra ihop?

Artikeln berättar om rörelsen "Men´s Shed" som uppstod i Australien och nu börjat sprida sig sakta men säkert. Joel Hedegaard skriver om verksamhetens fördelar och hälsovinster. Fördjupande artiklar finns för den som vill veta mer.