Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Uppdrag Kunskap

Eller kan äldre förnya kunskapssamhället? Ett projekt med Bodil Jönsson i spetsen. Här finns många bra argument och synpunkter kring åldrande, arbetsliv och hur man tar till vara kunskap.

Studierna syftar till att de deltagande seniorerna genom egna kunskapsbidrag ska medverka till bättre liv för framtidens sjuka äldre.

Texten utvärderar projektet som nu är avslutat.