Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

RådRum

Samhällsrådgivning genom utbildade frivilligrådgivare. RådRum erbjuder kostnadsfri, opartisk och konfidentiell rådgivning.

RådRum respekterar alla människors lika rätt och värde och arbetar för att öka kunskapen om samhället och om de mänskliga rättigheterna. Det går att starta RådRum på din egen ort. 

RådRum bygger på samarbete mellan studieförbund, organisationer och kommuner.