Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Forum - idéburna organisationer med social inriktning

Forum, är en ideell förening bildad av frivilligorganisationer som arbetar inom det sociala området.

Missa inte fliken idéburet offentligt parnerskap.