Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Föreningskunskap

Att vara del av en förening är att kunna påverka. Första steget är kunskap om hur en förening funkar.

Föreningskunskap

Hur börjar man?

Starta föreningen 
Steg för steg på enkel svenska från Folkets hus och Parker. Sidan är en del av Nyckeln - en handbok i att starta och driva mötesplatser.

 

 

Annat du kan behöva veta

En samlande sida med allt upptänkligt stöd för den som vill driva en ideell förening hittar du här.
På sidan finns bland annat filmen här nedan som sammanfattar vad en förening och ett årsmöte är, ca 5, 40 min.
Från MUCF, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

Pigga upp mötet

Maxa Mötet - en materialbank
Här finns allt som behövs innan, under och efter för att ni ska hålla ett roligare och mer rättvist årsmöte. En sida med inspiererande tips som får mötet att lyfta. Från bokförlaget Trinambai.

Bra böcker att ha till hands

Grundläggande föreningskunskap, 2018, av Jan Gyllenbok

Föreningsboken, 2012, av Rune Nilsson
Är tänkt för studiecirklar och innehåller diskussionsfrågor.
Den enda bok om föreningskunskap som finns på lättläst svenska


Fördjupning 

Har alla samma möjlighet attt delta i det civila samhället?
Det civila samhället är till för alla, men i en rapport från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, framgår det att det ändå finns många personer som inte deltar. Utifrån den centrala roll som civilsamhället spelar i vårt samhälle är det viktigt att alla får möjlighet att delta.

Bild högst upp från Folkets Hus & Parker