CIVOS

CIVOS, civilsamhällets organiationer i samverkan, bildades våren 2009 för att stärka civilsamhället och dess organiationer i dialog med offentliga myndigheter och den privata sektorn.

Genom bildandet av CIVOS räknar medlemmarna med att mer kraftfullt kunna påverka beslutsfattare genom remissutlåtanden och överläggningar och därigenom stärka och utveckla civilsamhällets roll.

CIVOS har flera medlemsorganisationer under sitt paraply, däribland Folkbildningsförbundet och Rörelsefolkhögskolornas Intresseorganisation, RIO.

För att posta en kommentar behöver du logga in på Folkbildningsnätet.