Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Civilsamhällets roll

Civilsamhällets roll är under debatt. Vilka är de olika tolkningarna av vad ett civilsamhälle är och vad är folkbildningens roll i det hela? Här har vi samlat röster, föreläsningar och debattinlägg.

Civilsamhällets roll

Svenskarnas ideella arbete uppskattas till 131 miljarder

För första gången i Sverige har man räknat på samhällsnyttan och kommit fram till att det är förvånande siffror, som faktiskt skulle motsvara 3,32 procent av BNP för 2014, om det räknades in. Som en möjlig jämförelse har vi detaljhandeln, vars bidrag till BNP var 3,27 procent år 2014, säger Ola Segnestam Larsson, doktor i ekonomi och civilsamhällsforskare vid Ersta Sköndal Bräcke högskola. 

Rapporten som utkom i december 2018 i samarbete med SCB heter Det frivilliga arbetet i Sverige som del av BNP

Poddar

Civilsamhälletspodden
startades som en reaktion på att det funnits så få sätt att ta sig in och förstå civilsamhället på en mer övergripande nivå. Här förs vindlande samtal med engagerade människor. För ett skarpare civilsamhälle helt enkelt!
En podd av Tjarls Metzmaa

Folkrörelsepodden
En podcast om civilsamhället. I timmeslånga samtal med kunniga eldsjälar behandlas ämnen som organisering, aktivism, engagemang, jämlikhet, jämställdhet, mångfald och utveckling.
Utgivare bokförlaget Trinambai

Innebörden har förändrats genom åren

Civilsamhället och samhällskontraktet. Föreläsning av professor Filip Wijkström om den delvis förändrade betydelsen civilsamhället har idag jämfört med tidigare. Föreläsningen är uppdelad i två avsnitt á 25 min, du hittar båda här. Arrangör RIO, 2013

Vad tänker folkbildningen?

Civos - Civilsamhällets organisationer i samverkan är en ideell förening vars vision är ett starkt och självständigt civilsamhälle. 

Kurage - en idétidskrift som samarbetar med många av folkbildningens aktörer.
Många tankeväckande artiklar - läs här

UR-program

Serien Det civila samhället debatterar begreppet utifrån aktuell forskning. Arrangör Vetenskapsrådet, föreläsningar från 2015.

 

 

Internationella utblick

Civicus är en global allians av organisationer som alla är engagerade i civilsamhället. Deras interaktiva karta är speciell eftersom den skannar av sociala medier och på så vis snabbt fångar upp tendenser kring hur öppet respektive slutet ett samhälle är. Kartan visar på graden av förtryck av mänskliga rättigheter som till exempel yttrandefrihet i världen. Vi är annars hänvisade till årsrapporter som bygger på ibland inaktuella förhållanden när vi söker information. Här syns Civicus aktuella interaktiva karta över världsläget

 

 

Fler röster

Hela Sverige skall leva
En folkrörelse som vill att hela Sverige skall leva och bli ett land i balans

Civilsamhällets nya roll
I serien Kluvet land diskuteras om gränserna mellan civilsamhället och det offentliga på att förflyttas? Vad händer när ideella krafter tar ansvar för delar som skulle kunna räknas som samhällsservice och statens ansvar?
P1 17 maj 2018. 25 min

 

Otydligt hur Sverige skall stärka civilsamhället. Det blir allt svårare att verka för dem som arbetar för demokrati och mänskliga rättigheter. Agneta Gunnarsson tycker att Sveriges nya strategi för bistånd till det civila samhället är otydlig och frågar sig hur stödet ska främja ett gynnsamt samhällsklimat.
En artikel i tidskriften Omvärlden augusti 2016.


Social ekonomi

ABC - Social ekonomi

Kan sociala innovationer hjälpa till att skapa en bättre värld?

Companion Sverige
Sociala företag är också en benämning på företag som vill förändra världen

Att läsa

SOU 2016:13: Palett för ett stärkt civilsamhälle
Utredningen föreslår flera åtgärder för att underlätta för det civila samhällets organisationer att bedriva sin verksamhet, att utvecklas och att därigenom bidra till demokrati, välfärd, folkhälsa, gemenskap och social sammanhållning.

 

Civilsamhället klämt mellan stat och kapital: välfärd, mångfald, framtid. 2013

En antologi som analyserar och debatterar centrala framtidsfrågor om välfärdens organisering och den utmaning som övergången från homogena folkhem till pluralistiska medborgarsamhällen utgör.