Civilsamhällets roll

Civilsamhällets roll är under debatt. Vilka är de olika tolkningarna av vad ett civilsamhälle är och vad är folkbildningens roll i det hela? Här har vi samlat röster, föreläsningar och debattinlägg.

Definition av civilt samhälle

Enligt Terminolgicentrum är det "..organisationer som existerar oberoende av staten i ett demokratiskt samhälle.."

Vad säger regeringen?

Vår nuvarande demokratiminister om vad det civila samhället är och regeringens syn på dess roll. Se även utredningen Palett för ett stärkt civilsamhälle längst ned.

 

Vad tänker folkbildningen?

Civos - Civilsamhällets organisationer i samverkan är en ideell förening vars vision är ett starkt och självständigt civilsamhälle. 

Kurage - en idétidskrift som samarbetar med många av folkbildningens aktörer.

UR-program

Serien Det civila samhället debatterar begreppet utifrån aktuell forskning. Arrangör Vetenskapsrådet, föreläsningar från 2015.

 

 

Några internationella utblickar 

Civicus är en global allians av organisationer som rör civilsamhället. Deras interaktiva karta är speciell eftersom den skannar av sociala medier och på så vis snabbt fångar upp tendenser kring hur öppet respektive slutet ett samhälle är. Kartan visar på graden av förtryck av mänskliga rättigheter som till exempel yttrandefrihet i världen. Vi är annars hänvisade till årsrapporter som bygger på ibland inaktuella förhållanden när vi söker information. Här syns Civicus aktuella interaktiva karta över världsläget

 

Kanadas civilsamhälle tar ansvar för flyktingar.

Ett radioavsnitt 5 min, från SR P1-morgon 16 juni 2016

 

 

Fördjupning

Civilsamhället och samhällskontraktet. Föreläsning av professor Filip Wijkström om den delvis förändrade betydelsen civilsamhället har idag jämfört med tidigare. Föreläsningen är uppdelad i två avsnitt á 25 min, du hittar båda här. Arrangör RIO, 2013

Otydligt hur Sverige skall stärka civilsamhället. Det blir allt svårare att verka för dem som arbetar för demokrati och mänskliga rättigheter. Agneta Gunnarsson tycker att Sveriges nya strategi för bistånd till det civila samhället är otydlig och frågar sig hur stödet ska främja ett gynnsamt samhällsklimat.
En artikel i tidskriften Omvärlden augusti 2016.

 

Civilsamhället. Vilka är det som känner plikt och engagemang att hjälpa till i samhället? Medborgare som ger av sin tid, pengar och energi för att vara en del av civilsamhället, antingen som engagerad fotbollstränare för pojklaget eller som den eldsjäl som hittar boende till utsatta och fattiga. Men hur engagerad är gemene man egentligen?

Radioavsnitt 17 min från SR Studio Ett 15 april 2015.

 

Att läsa

SOU 2016:13: Palett för ett stärkt civilsamhälle
Utredningen föreslår flera åtgärder för att underlätta för det civila samhällets organisationer att bedriva sin verksamhet, att utvecklas och att därigenom bidra till demokrati, välfärd, folkhälsa, gemenskap och social sammanhållning.

 

Civilsamhället klämt mellan stat och kapital: välfärd, mångfald, framtid. 2013

En antologi som analyserar och debatterar centrala framtidsfrågor om välfärdens organisering och den utmaning som övergången från homogena folkhem till pluralistiska medborgarsamhällen utgör.