Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Civilsamhället och samhällskontraktet

Filip Wijkström föreläser om civilsamhällets roll i samhällsutvecklingen.

Föreläsningen hölls i samband med Rörelsefolkhögskolornas Intresseorganisations (RIOs) kongress den 21 mars 2013. Föreläsningen är 55 minuter lång och är upplagd i två delar här på Folkbildningsnätet.

Del 1

Del 2


Filip Wijkström är  professor vid Stockholms Universitet och Handelshögskolan,