Civilsamhället och samhällskontraktet

Filip Wijkström föreläser om civilsamhällets roll i samhällsutvecklingen.

Föreläsningen hölls i samband med Rörelsefolkhögskolornas Intresseorganisations (RIOs) kongress den 21 mars 2013. Föreläsningen är 55 minuter lång och är upplagd i två delar här på Folkbildningsnätet.

Del 1

Del 2


Filip Wijkström är  professor vid Stockholms Universitet och Handelshögskolan,