Sökträffar på Civilsamhället

Visar 15 av 15 träffar på Civilsamhället

Sortera på:
 1. Artikel

  Civilsamhällets roll

  Civilsamhällets roll är under debatt. Vilka är de olika tolkningarna av vad ett civilsamhälle är och vad är folkbildningens roll i det hela? Här har vi samlat röster, föreläsningar och debattinlägg.

  Källa:

  Uppdaterad:2019-02-21 Skapad:2016-11-03
 2. Webbsida

  Film om hur du bildar en förening

  Vill du förändra något? Då kan du bilda en ideell förening. MUCF har tagit fram en ny film om hur du startar och driver en ideell förening. 

  Källa:

  Uppdaterad:2019-01-30 Skapad:2006-12-11
 3. Webbsida

  Föreningskunskap och mötesteknik

  Svenska Immigrantinstitutet har här gjort en guide i föreningskunskap särskilt riktad mot invandrare, men användbar för alla som är nyfikna.

  Källa:

  Uppdaterad:2019-01-30 Skapad:2007-01-16
 4. Webbsida

  FRII - Frivilligorganisationernas Insamlingsråd

  Alla Sveriges stora insamlingsorganisationer är medlemmar i FRII. 

  Källa:

  Uppdaterad:2018-12-23 Skapad:2007-06-06
 5. Webbsida

  Forum - idéburna organisationer med social inriktning

  Forum, är en ideell förening bildad av frivilligorganisationer som arbetar inom det sociala området.

  Källa:

  Uppdaterad:2018-12-23 Skapad:2001-01-12
 6. Artikel

  Civilsamhället och samhällskontraktet

  Filip Wijkström föreläser om civilsamhällets roll i samhällsutvecklingen.

  Källa:

  Uppdaterad:2018-12-04 Skapad:2016-11-03
 7. Artikel

  CIVOS

  "Vi verkar i en ny tidsålder, där ingenting är självklart och där de goda krafterna inom det civila samhället varje dag måste kämpa för människors lika värde, för tilliten till varandra och för kraften i ett starkt socialt kapital".

  Källa:

  Uppdaterad:2018-12-04 Skapad:2009-08-04
 8. Webbsida

  RådRum

  Samhällsrådgivning genom utbildade frivilligrådgivare. RådRum erbjuder kostnadsfri, opartisk och konfidentiell rådgivning.

  Källa:

  Uppdaterad:2018-12-04 Skapad:2018-03-20
 9. Webbsida

  Kurage

  Kurage är en idétidskrift för debatt om det civila samhällets utmaningar och möjligheter.

  Källa:

  Uppdaterad:2018-12-04 Skapad:2016-12-21
 10. Webbsida

  Varför snickra själv när man kan snickra ihop?

  Äldre män är en ovanlig syn inom vuxenutbildning och folkbildning. Gruppen är underrepresenterad i den statistiken, men överrepresenterad i statistiken för ohälsa, fysisk så väl som psykisk. Ett av de initiativ som tagits för att råda bot på detta är mötesplatser där ”blokes do what blokes do best”.

  Källa:

  Uppdaterad:2018-03-28 Skapad:2018-03-28
 11. Webbsida

  SeniorNet

  Seniorer lär seniorer digital kommunikation och internet. Här finns mycket användbar hjälp för den som söker datorstöd, till exempel vanliga frågor. Men nöjen och allvar är inte långt borta, här kan du också läsa kåserier och hitta samhällsengagerade texter.

  Källa:

  Uppdaterad:2018-03-28 Skapad:2009-04-15
 12. Webbsida

  Uppdrag Kunskap

  Eller kan äldre förnya kunskapssamhället? Ett projekt med Bodil Jönsson i spetsen. Här finns många bra argument och synpunkter kring åldrande, arbetsliv och hur man tar till vara kunskap.

  Källa:

  Uppdaterad:2018-03-28 Skapad:2014-01-15
 13. Webbsida

  SPF - Sveriges Pensionärsförbund

  Sveriges Pensionärsförbund, SPF, är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden intresseorganisation för pensionärer.

  Källa:

  Uppdaterad:2016-11-24 Skapad:2005-05-30
 14. Webbsida

  SPRF - Sveriges Pensionärers Riksförbund,

  SPRF är från 2016 det gemensamma namnet för Sveriges pensionärers riksförbund och SKPF, Svenska kommunalpensionärernas förbund.

  Källa:

  Uppdaterad:2016-11-24 Skapad:2005-05-30
 15. Webbsida

  PRO - Pensionärernas Riksorganisation

  PRO är Sveriges största pensionärsorganisation.

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2005-05-30