Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

mucf.se

Om ungdomsfrågor och ungdomspolitik. Missa inte filmen om hur du bildar en förening.

Här finns samlad statistik och information om forskning och utvecklingsarbete som sker på ungdomsområdet. Du kan också hitta information om internationellt ungdomssamarbete och hur man söker stöd och bidrag till olika projektverksamheter.

Film om hur man bildar en förening

Ladda ner publikationer

Till exempel:
Inget att vänta på - en handbok för våldsförebyggande arbete med barn och unga