Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Max 18

Finns det stora skillnader på hur barn och unga har det runt om Sverige? Kanske får du svaret i Barnombudsmannens databas Max 18 som levererar statistik om barns levnadsvillkor i landets kommuner.

Max 18

Alla som behöver underlag kring barn- och ungas situation har nytta av Max 18. En särskild del riktar sig till som är barn eller ung. Där finns bland annat en statistiksnurra som med grafiska bilder ger svar på en mängd frågor som har ställts till barn och unga.

Målet med Max18 är att följa upp och visa hur genomförandet av barnkonventionen går i Sverige över tid. 

Barnombudsmannen finns också på Facebook.

För att posta en kommentar behöver du logga in på Folkbildningsnätet.