Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Jagvillhabostadnu.nu

Jagvillhabostad.nu är ett partipolitiskt obundet nätverk för unga bostadssökande som tröttnat på bostadsbristen och vill göra något åt den.

Jagvillhabostadnu.nu
Nätverket försöker få politiker, bostadsbolag och andra aktörer på bostadsmarknaden att uppmärksamma ungas boendesituation. Jagvillhabostadnu försöker också medvetandegöra beslutsfattare och andra om hur bostadslösa ungdomar påverkas av olika system och beslut. 

Viktigt är att förslag som eventuellt rör unga ska vara förankrade hos de unga.
Det övergripande målet är att det ska byggas fler bostäder och att det ska bli lättare att få tag på en bostad.