Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

BRIS

BRIS är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden organisation som bistår barn som far illa.

BRIS vill vara och en länk mellan barn, vuxna och samhälle. BRIS arbetar också för att påverka den allmänna opinionen att öka vuxnas respekt för barn som individer och beslutsfattare att verka för ett barnvänligare samhälle med FN:s konvention om Barnets Rättigheter som riktmärke.

Barnens hjälptelefon är gratis, anonymitet och sekretess utlovas.