Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Antirasistisk projektledarkurs

Scouten Emelie Nordell förverkligade sitt engagemang mot rasism och främlingsfientlighet genom att delta i en antirasistisk projektledarkurs. Ett samarbete mellan Vindelns folkhögskola och organisationen Expo.

Det började hemma vid köksbordet. 
– Det var ständiga diskussioner om invandrare. Min bror och pappa var alltid så negativa. Jag höll inte med och fick alltid argumentera mot, berättar Emelie.
Hon minns särskilt ett tillfälle.
– En dag kom min bror hem och pratade positivt om Nationalsocialistisk front. 
Åsikter som fördjupade Emelies engagemang och ökade hennes beslutsamhet.
– Jag ville förstå varför de tänkte på det där sättet, varför de kände sig hotade, berättar Emelie.
Hur skulle hon kanalisera sitt engagemang? Hon kände till olika organisationer i sin hemstad Linköping, men hon sökte något annat.
– Jag ville veta mer, gå på djupet och sätta mig in i dessa frågor ordenligt. Det behovet var större än att vara en aktivist, förklarar Emelie.

Samtidigt planerade Vindelns folkhögskola en fortbildningsdag om främlingsfientlighet och dess utmaningar. De bjöd in Alexander Bengtsson, ansvarig för Expo Utbildning. Det var våren 2009.
– Vi var som alla andra allmänt intresserade av dessa frågor, men hade inga planer på någon kurs. Vi blev inspirerade, ville göra något mer och funderade på hur samarbetet kunde utökas, berättar Åke Häggström, huvudlärare på kursen.
Idén om en kurs växte fram. Den fick namnet Expo-Akademin och planerades starta till hösten 2011.
Expo-Akademin skulle bli den första utbildningen i sitt slag i Sverige. Expo hade länge ägnat sig åt föreläsningar och workshops, men nu höjdes ribban till en ny nivå. En milstolpe som Alexander givetvis bloggade om. 

Emelie höll ett öga på bloggen efter att Alexander en gång besökt hennes gymnasieskola. 
– Upplägget var klockrent. Jag skrev genast ihop en projektansökan, säger hon och ler.
Tiden gick. Hon sommarjobbade i skärgården.
– En dag ringde min mamma och meddelade att jag kommit in, berättar hon.
Avståndet mellan Linköping och Vindeln (utanför Umeå) är långt, men inget som kunde stoppa Emilies beslutsamhet. Hon skulle gå kursen!
Detaljerna i upplägget såg ut så här. Först fem veckors intensivstudier på Vindelns internat, därefter en nio veckor lång praktikperiod och sedan tillbaka till Vindeln för att under fyra veckor knyta ihop säcken.
– Det var lätt att dra upp riktlinjerna för kursen. Vi och Expo delade på arbetsinsatserna. Vi stod för projektledarmetodiken och Expo bidrog med sin expertkunskap på olika områden, berättar Åke.

Emelie kunde också se fram emot mötet med nio kurskamrater som alla brann för samma sak. Hon minns det som en mycket givande period.
– Intensivt, mycket diskussioner, spännande föreläsare, jag lärde mig mycket. Det var tunga ämnen och då är bra att vara tillsammans med andra, menar hon.
Gruppen bestod av en blandad skara från olika hörn av Sverige, flera med facklig bakgrund och som bland annat varit verksamma i kampanjen ”Stoppa rasismen på jobbet”.
– En kille var medlem i Liberala ungdomsförbundet och han ville slipa argumenten för att bättre kunna ta debatterna.

Efter vistelsen på Vindeln väntade en praktikperiod där det förväntades att deltagarna skulle driva ett eget projekt. 
– För mig var det naturligt att vända mig till scouterna eftersom jag varit aktiv inom den rörelsen hela mitt liv, berättar Emelie.
Emelies idé gick ut på att få kontakt med scouter i åldern 15-18 år runt Stockholm, eftersom många kårer finns där. Besöken genomfördes på kvällstid med ett mixat program av texter, övningar och diskussioner.
– Många tyckte det var skönt att få diskutera det här frågorna, säger Emelie. 
Hon besökte sex kårer och genomförde två föreläsningar på Vässarö.
– Jag nådde ut till cirka hundra scouter och är nöjd med det.

Åter på norrlandståget mot Vindeln där Åke väntade med rapportskrivning och opponering. Terminen gick fort och jag frågar henne om den viktigaste erfarenheten.
– Utbytet med andra som också är engagerade för samma sak, vetskapen om att man inte är ensam. Jag har fått en större kunskap och vet hur jag ska ta debatterna med den högerextrema rörelsen, säger hon och rekommenderar alla andra som har samma intresse att söka kursen.

Kursen tog slut i december, men för Emelie har det blivit en fortsättning. När scouterna i stockholmsförorten Bredäng drog igång med integrationsprojektet Äventyret blev hon tillfrågad. 
– Där får jag användning för mina kunskaper, säger Emelie.
Projektet riktar sig till ungdomar, men även scoutledare deltar. Emelie menar på att det finns ett behov av att diskutera mångfaldsfrågor inom scouterna.
– Scouterna domineras av en vit medelklass och det är något ledningen vill förändra, avslutar hon.
Och Emelie är en del av den förändringen.

Expo Utbildning här

Text: Jan Pettersson
Bild: Åke Häggström, Jan Pettersson